Historik

Grunden till det som idag är Tjust Trafik AB lades redan år 1978 då Urban Johansson halkade in i åkeribranschen och började som chaufför hos sin svärfar Tore Gustafsson som bedrev åkeri och transporterade foder åt dåvarande Göta Lantmän, numera Lantmännen. Längre fram kom detta åkeri att splittras i tre delar där Tore Gustafssons två söner och Urban fortsatte att driva varsitt åkeri med en foderbil vardera, Urban bedrev åkeriet under firmanamnet Smålast. Fodertranporterna fortgick ett antal år tills dess att Göta Lantmän ansåg bilen som överflödig och sade upp Urbans kontrakt. Lastbilen såldes av och år 1989 köpte bolaget istället en andel i Gamleby Taxi och i samma veva bildades Tjust Trafik AB ur bolaget Smålast då det namnet inte passade ihop med persontransporter. Året därefter köpte bolaget även in en första tung lastbil för trävarutransporter med körning åt ett hyvleri i Frödinge. Transportuppdragen har sedan varierat genom åren men huvuddelen har varit inriktad mot transport av sågat virke samt stallinredning till lantgårdar från en tillverkare i trakten. Den tunga verksamheten omfattade ända till 2001 endast ett ekipage men har sedan utvecklats till att idag bestå av fyra egna ekipage, två inhyrda ekipage samt ytterligare tillfälligt inhyrd kapacitet. Idag består den huvudsakliga sysselsättningen inom den tunga verksamheten av transporter för sågverk och industrier.

Som tidigare nämnts utvecklades företaget till en gren mot persontransporter 1989 då bolaget gick in som en av fyra delägare i dåvarande Gamleby Taxi. På den tiden var Gamleby Taxi ett renodlat taxi-företag med endast taxi-bilar i fordonsflottan men sedermera köptes även bussar in och bolaget ombildades till Gamleby Taxi & Buss AB. Efterhand som de renodlade privata taxi-transporterna blev färre och färre köptes flera bussar in och företaget utvecklades till att mestadels utföra skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Vid årsskiftet 2007 köptes de andra delägarna ut av Tjust Trafik AB och är numera ett helägt dotterbolag. Gamleby Taxi & Buss innehar idag sex moderna bussar som sysselsätts med skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor för Västerviks kommun och Kalmar Läns Landsting samt även gruppresor för mindre sällskap och föreningar. I 2008 års upphandling av transporter för KLT's (Kalmar Läns Trafik) räkning ställdes höga krav på fordonsflottan avseende miljö, säkerhet och tillgänglighet så från och med hösten 2008 består vagnparken av 5 nya VW Crafter med lift och upp till 16 passagerarplatser samt en ny Autosan-buss med upp till 31 passagerarplatser.

Idag är båda bolagens verksamheter lokaliserade till Vägverkets lokaler på Vallåkragatan 1 i Gamleby där vi hyr parkeringsplatser, garage, tvätthall, personalutrymmen och kontor. Välkommen på ett besök!

They know that the prices of rolex replica are not too much and that they can easily purchase quite a few of them. Within a few days of a new model being released, you can be assured that the replica watches sale site will also offer that model to you. It is amazing to see the eye for details the manufacturers of rolex replica sale have got. Place the replica IWC side by side with the original and you shall not be able to tell which one is which. There have been instances when breitling replica sale online has baffled even the experts. From the weight, to the color of the casing, the replica watches sale online has got everything perfect even to the minute details on the dial. At times, the manufacturers of the originals try to get one replica watches uk by changing some fine details in their popular brands.